سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه امام صادق (ع) 
محقق 
 
 
نوشتن مقالات دانشنامه ای 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
محقق 
 
 
نوشتن مقاله 
همکاری 
مرکز جهانی مدرسه حجتیه 
پژوهشگر 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مدرسه علمیه خاتم النبیین (ص) 
مسئول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی مدرسه حجتیه 
مشاور 
 
 
اجرائی 
همکاری 
نمایندگی جامعه المصطفی درافغانستان 
معاون پژوهش 
1388/06/01 
ادامه دارد 
علمی-پژوهشی 
تدریس 
مدرسه علمیه خاتم النبیین (ص)-افغانستان 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی  
مدرس 
 
 
کلام